REGISTRERINGSÖVERSIKT

 1. Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §:n registerbeskrivning i enlighet med

 1. Styrenhetens namn och adress

Arctigo AB

Nejlikstigen 12 C

01300 Vanda

Finland

 1. Person som ansvarar för registerärenden

Simo Sarttila

Arctigo AB

info [at] styladittrum.se

 1. Registrets namn

Arctigo AB:s e-handel användarregister

 1. Syfte med behandlingen av personuppgifter

Syftet med registret är att upprätthålla Arctigo AB: s kundregister och att hantera och behandla beställningar. Uppgifterna kan användas för operativ utveckling såväl som för statistiska ändamål.

 1. Registrets informationsinnehåll

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Beställningsinformation
 • Beställ spårningskoder
 • Webbplatshistorik (IP, session och inloggningsinformation)
 • Information skickad av webbläsaren (webbläsare, operativsystem)
 • Inloggningen misslyckades
 • Ändringar av användarinformation
 • Användarrapporter
 • Köptransaktioner: Information om betalningsutförande: belopp, betalat ja / nej
 • Funktioner som utförs av underhålls- och underhållsassistenter
 1. Regelbundna informationskällor

Informationen lagras baserat på den information som tillhandahålls av användaren själv, vid uppdatering av användarnamninformationen eller när tjänsten används.

 1. Regelbundna avslöjanden

Informationen kommer inte att avslöjas till tredje part, förutom aktiviteter relaterade till teknisk hantering av e-handeln (t.ex. server- eller e-handelsplattformhantering).

Informationen kan lämnas ut till personer i registret för inspektion. Data kan raderas från systemet på begäran.

 1. Principer för registerskydd

Syftet är att skydda konfidentiell information från utomstående så bra som möjligt med hjälp av informationsteknik. Användaren har omedelbar rätt att ändra och radera sina egna uppgifter från tjänsterna som tillhandahålls av Arctigo med sitt eget ID och lösenord.

 1. Rätt till inspektion

Varje registrerad användare har tillgång till registerets egna uppgifter med det personliga användarnamn och lösenord som tilldelats honom. Enligt 26 § personuppgiftslagen har den registrerade rätt att kostnadsfritt kontrollera vilken information som rör honom eller henne i personregistret en gång per år. Inspektionsbegäran måste skickas skriftligen och undertecknas till företagets adress.

Scroll to top